Tahun Kenabian adalah tahun ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi. Sebutan Tahun Kenabian ini adalah untuk memudahkan ulama ahli sejarah dalam merangkai berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Shirah Nabi.

Sehingga sering kita mendengar istilah misalnya : suatu  peristiwa  jatuh pada tahun ke 5 Kenabian.  Itu artinya peristiwa tsb terjadi 5 tahun setelah Muhammad diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi.

Atau peristiwa tsb terjadi  3 tahun sebelum Kenabian.

Dalam peristiwa Shirah Nabi, tahun kenabian juga sering disebut Bi’tsah.

Sehingga untuk memudahkan penulisan peristiwa sebelum ditetapkannya Kalender Hijriah, akan ditulis sebagai Setelah Bi’tsah. [ After Bi’tsah/ AB ] atau Sebelum Bi’tsah. [ Before Bi’tsah/ BB ]

Dan Tahun Kenabian jatuh pada 610 Masehi atau 13 tahun sebelum terjadi peritiwa Hijrah atau Before Hijrah [ BH ]