Syiah adalah sebuah pemahaman yang dibuat oleh Abdullah bin Saba sebagai upaya untuk menghancurkan agama Islam dengan cara mengubah semua akidah dan hukum hukum Islam sehingga akidah umat menjadi jauh dari tuntunan Rasulullah.