Quraisy   adalah nama surah ke-106 dalam al Quran. Surah ini terdiri atas 4 ayat dan tergolong surah Makkiyah.

Kata Quraisy sendiri merujuk pada kaum Quraisy yakni kaum (suku) yang mendapat kepercayaan menjaga Ka’bah. Pokok isinya surat ini menerangkan kehidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi.