Qatadah bin Di’amah as Sadusy al Bashary adalah seorang tabi’in ahli tafsir yang berasal dari Kuffah [ Iraq ].   Qatadah terlahir  dalam keadaan buta pada tahun 61 H atau 681 M.

Qatadah adalah ahli tafsir yang berasal dari Kufah.  Bersama Alqamah dan asy Sya’by mereka adalah para pengikut Ibn Mas’ud

Qatadah giat menuntut ilmu dan memiliki hafalan yang kuat. Kerana itu, beliau pernah berkisah tentang dirinya sendiri :  Aku tidak pernah mengatakan kepada orang yang bicara kepadaku, Ulangi lagi.! Dan tidaklah kedua telingaku ini mendengar sesuatu apa pun melainkan langsung ditangkap oleh hatiku.

Imam Ahmad pernah menyinggung tentang dirinya lalu membicarakannya secara panjang lebar. Imam Ahmad lalu menyiarkan mengenai keilmuan, kefiqihan dan pengetahuannya tentang berbagai perbezaan dan tafsir. Imam Ahmad juga menyebutnya sebagai seorang yang kuat hafalan dan ahli fiqih.

Imam Ahmad berkata : ‘Amat jarang anda temukan orang yang dapat mengunggulinya. Tapi kalau dikatakan ada yang seperti dia maka ini boleh saja terjadi’.

Imam Ahmad juga mengatakan : Beliau (Qatadah) adalah seorang yang paling hafal dari kalangan penduduk Bashrah, tidak lah ia mendengarkan sesuatu melainkan langsung hafal.

Beliau wafat di suatu tempat bernama Wasith, pada tahun 117 H dalam usia 56 tahun.