بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sahabat Nabi adalah mereka yang hidup pada masa Rasulullah ﷺ, mengenal dan melihat langsung beliau serta  membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan Muslim.  Sebagian dari mereka masuk dalam daftar As Sabiqun Al Awwalun. Dan 10 orang diantara para sabahab nabi, dijamin  oleh Nabi masuk surga.
Ibnu Hajar al Asqalani asy-Syafi’i pernah berkata :

Sahabat (صحابي, ash-shahabi) ialah orang yang bertemu dengan rasulullah S.A.W, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam.” [ Kitab Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, karya Ibnu Hajar, hal. 101. ]

 

Yang dimaksud dengan istilah ‘sahabat Nabi’ adalah :

من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يرو عنه شيئاً

“Orang yang melihat Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dalam keadaan Islam, yang meriwayatkan sabda Nabi. Meskipun ia bertemu Rasulullah tidak dalam tempo yang lama, atau Rasulullah belum pernah melihat ia sama sekali” [ Al Ba’its Al Hatsits Fikhtishari ‘Ulumil Hadits, Ibnu Katsir 1/24 ]

 

Para shahabat Rasulullah ﷺ adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah ﷻ . Mereka telah berjuang bersama Rasulullah  ﷺ  untuk menegakkan Islam dan mendakwahkannya keberbagai pelosok negeri, sehingga umat Islam kini dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam.

Apabila ada orang yang waktu bertemu atau berkumpul dengan Rasulullah ﷺ   dalam keadaan beriman, kemudian dia murtad [ keluar dari Islam ], maka orang tersebut tidak termasuk [ tidak digolongkan ] sebagai sahabat. Sebab waktu mati dia tidak dalam keadaan beriman tapi sudah murtad.
Karena itu di zaman Khalifah Abu Bakar orang-orang murtad itu diperangi. Adapun orang orang Munafiqin, mereka itu tidak termasuk sahabat, karena mereka itu tidak beriman, tapi pura-pura beriman. Dhohirnya beriman, tapi batinya tetap kafir.
Sehingga amat mengherankan jika orang orang Syiah  alergi dan sangat benci kepada para sahabat. Padahal bila disebut sahabat, maka didalamnya ada  Ali , ada  Fatimah ada Al Hasan dan Al Husin serta ada istri istri Rasulullah  ﷺ . Mereka disamping sebagai Ahlul Bait juga sebagai sahabat Rasulullah  ﷺ .

Para Sahabat Nabi ini berada  di antara tiga kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam,

 


Empat sahabat Nabi yang paling utama adalah

 1. Abu Bakar Ash Shiddiq رضي الله عنه
 2. Umar bin Khattab رضي الله عنه
 3. Utsman bin ‘Affan رضي الله عنه
 4. Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه ajma’in.

Tentang jumlah orang yang tergolong sahabat Nabi, Abu Zur’ah Ar Razi menjelaskan:

شهد معه حجة الوداع أربعون ألفاً، وكان معه بتبوك سبعون ألفاً، وقبض عليه الصلاة والسلام عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة

“Empat puluh ribu orang sahabat Nabi ikut berhaji wada bersama Rasulullah ﷺ. Pada masa sebelumnya 70.000 orang sahabat Nabi ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk. Dan ketika Rasulullah ﷺ wafat, ada sejumlah 114.000 orang sahabat Nabi” [  Al Ba’its Al Hatsits Fikhtishari ‘Ulumil Hadits, Ibnu Katsir 1/25  ]

 


Tingkatan Sahabat

Menurut Al Hakim al Naisaburi dalam Mustadrak, Sahabat terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:

 1. Para sahabat yang masuk Islam di Mekkah, sebelum melakukan hijrah, seperti Khulafa’ur Rasyidin
  1. Khadijah binti Khuwailid
  2. Ali bin Abi Thalib
  3. Zaid bin Haritsah
  4. Abu Bakar ash-Shiddiq
  5. Umar bin Khattab
  6. Utsman bin Affan
  7. Abbas bin Abdul Muthalib
  8. Hamzah bin Abdul Muthalib
  9. Ja’far bin Abi Thalib
 2. Para sahabat yang mengikuti majelis Darunnadwah
 3. Para sahabat yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah
 4. Para sahabat yang ikut serta pada bai’at Aqabah pertama
 5. Para sahabat yang ikut serta pada bai’at Aqabah kedua
 6. Para sahabat yang berhijrah setelah sampainya rasulullah ke Madinah
 7. Para sahabat yang ikut serta pada perang Badar
 8. Para sahabat yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaibiyyah
 9. Para sahabat yang ikut serta pada bai’at Ridhwan
 10. Para sahabat yang berhijrah antara perjanjian Hudaibiyyah dan fathu Makkah
  1. Khalid bin Walid
  2. Amru bin Ash
 11. Para sahabat yang masuk Islam pada fathu Makkah,
  1. Abu Sufyan
  2. Mu’awiyah bin Abu Sufyan
  3. Ikrimah bin Abu Jahal
 12. Bayi-bayi yang telah lahir dan anak-anak yang pernah melihat rasulullah pada fathu Makkah

 


Keutamaan Sahabat Nabi

Seluruh para sahabat itu orang yang adil. Karena Allah Ta’ala telah memuji mereka dalam Al Quran. Juga dikarenakan banyaknya pujian yang diucapkan dalam hadis hadis Rasulullah ﷺ terhadap seluruh akhlak dan amal perbuatan mereka. Juga dikarenakan apa yang telah mereka korbankan, baik berupa harta maupun nyawa, untuk membela Rasulullah

Baca lebih rinci Keutamaan Sahabat Nabi

Wallahu a’lam bishowab

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ♥ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ♥ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ♥ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ♥ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ