بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Muhammad bin Abdullah  adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah ﷻ.  Beliau lahir di Mekah, sekitar 570 M atau pada tahun Gajah dan meninggal di Madinah 632 M pada usia sekitar 62 tahun.  Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muththalib dan Ibu beliau adalah Aminah binti Wahab.

Allah ﷻ kepada Muhammad Rasulullah ﷺ.

Nama Muhammad [ Arab: محمد بن عبد الله ]

  • secara bahasa berasal dari akar kata semitik ‘H-M-D’
  • yang dalam bahasa Arab berarti “dia yang terpuji”.

Muhammad Rasulullah ﷺ sudah menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya.   Dan ketika beliau berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta, Aminah wafat.  Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang amat muda sekali.  Kemudian Rasulullah ﷺ  oleh sang kakek, Abdul Muttalib bin Hasyim.  Namun beliau hanya sebentar dalam asuhan kakek yang amat mencintai dan dicintainya itu, ketika Rasulullah ﷺ berusia sekitar 8 tahun [ tahun 578 M ]  Abdul Muttalib pun wafat.

Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, Abu Thalib bin Abdul Muttalib.  Dalam asuhan keluarga sang paman, Abu ThalibRasulullah ﷺ tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan.  Meski telah yatim piatu, namun beliau tidak pernah kekurangan kasih sayang karena keluarga besar ayahnya, semua menjaga dan melindungi beliau.

Ketika kecil,  Rasulullah ﷺ  pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan kerap ikut berdagang bersama sagn paman ke negri yang jauh.

Rasulullah ﷺ menikah pada usia 25 tahun  dengan Khadijah binti Khuwailid (40 tahun). Ketika Muhammad Rasulullah ﷺ berumur 40 tahun, baginda telah menerima wahyu yang pertama dariAllah ﷻ melalui malaikat Jibril ketika sedang berada di Gua Hira. Tiga tahun setelah kejadian itu, baginda mula berdakwah secara terbuka kepada penduduk Makkah dengan mengatakan “Tuhan itu Esa” dan mengajarkan kembali agama Islam, yang pada masa itu sudah dilupakan manusia.

Rasulullah ﷺ menerima beberapa orang pengikut pada awalnya yang terdiri daripada pelbagai golongan.  Islam yang diajarkan Rasulullah ﷺ  mendapat tentangan yang hebat dan kejam dalam kalangan penduduk Makkah.

Oleh itu, Rasulullah ﷺ  menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habsyah pada 614 M sebelum baginda dan pengikutnya lain di Makkah berhijrah ke Madinah (dahulu dikenali sebagai Yathrib) pada tahun 622 M.

Peristiwa penghijrahan Rasulullah ﷺ itu menandakan permulaan bagi kalendar Islam atau takwim Hijrah. Di Madinah, Rasulullah ﷺ telah menyatukan semua suku kaum dibawah Piagam Madinah. Setelah bersengketa dengan penduduk Makkah selama 8 tahun, baginda membawa 10,000 pengikutnya ke Makkah serta membukanya. Rasulullah ﷺ dan para pengikutnya telah memusnahkan patung berhala yang terdapat di Makkah.[10] Pada tahun 632 M, beberapa bulan selepas peristiwa Haji Wida atau Haji Perpisahan, Muhammad telah jatuh sakit lalu wafat. Ketika kematiannya, hampir seluruh Semenanjung Arab berada di bawah naungan Islam dan bersatu dengan tatanegara Islam.

Nama LengkapMuhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr (Quraisy)
Lahir Mekah, 570 M / 53 Sebelum Hijriah / Tahun Gajah
WafatMadinah, 633 M / 11 H pada usia 63 Tahun
MakamDi kamar di Rumah Aisyah, sekarang area tsb menjadi bagian dari Masjid Nabiwiyah [ kompleks ]
Nama LainAsy Syahid
Al Mutawakkil
Nabiyut Taubah Nabiyur Rahmah
Nabiyyus Saa’ah
Al Aqibb
Al Muqaffi
Al Hasyir
Al Mahi
Syahidan (Saksi),
Mubasysyiran (Pemberi kabar gembira),
Nadzir (Pemberi peringatan),
Da'i (Penyeru kepada Allah)
GelarShalallahu alaihi wa Salam
Rasul (utusan),
An-Nabi,
Khatamul Anbiya
Uswatun Hasanah
KunyahAbu Qasim
Nasab
Jalur ayah
Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim

Nasab Jalur ibu
Aminah binti Wahb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab.
Kakek Nenek [ dari pihak ibu ]Kakek : Wahab bin Abdulmanaf bin Zuhrah bin Kilab.
Nenek : Barrah binti Abdul Uzza bin Utsman bin Abduddaar bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr.

Ibu Barrah adalah Ummu Habib binti Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr.

Ibu Ummu Habib adalah Barrah binti Auf bin Ubaid bin Uwaij bin Adi bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr.”
Kakek Nenek [ dari pihak ayah ]Kakek : Syaibah bin Hâsyim dikenal dengan nama ‘Abdul Muttalib

Nenek : Fathimah binti Amr bin Aidz bin Imran bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Ah-Nahdr.
Istri Istri Rasulullah1. Khadijah binti Khuwailid [ 555 M/ 55 BB - 619 M/ 4 BH ]
2. Saudah binti Zam'ah [ ? - 54 H ]
3. Aisyah binti Abu Bakar [ 614 M/ 9 BH - 58 H ]
4. Hafshah binti Umar [ 607 M/ 3 BB - 45 H ],
5. Zainab binti Khuzaimah [ 597 M/ 13 BB - 4 H ]
6. Ummu Salamah [ 597 M/ 13 BB - 680 M ]
7. Juwairiyah Binti Al Harits [ 609 M/ 14 BH - 50 H ]
8. Zainab binti Jahsy [ 590 M/ 33 BH - 20 H ]
9. Ummu Habibah [ 592 M/ 31 BH - 44 H ]
10. Maymunah binti Harits [ 604 M/ 6 BB - 63 H ]
11. Shafiyah binti Huyay [ 612 M/ 2 B - masa kekhalifahan Mu’awiyah ]
12. Maria Qibtiyah [ ? ]
Anak AngkatZaid bin Haritsah
Anak Tiri [ Dari Khadijah ]1. Halah bin Abu Halah [ anak tiri Khadijah dari suami pertama ]
2. Hindun bin Abu Halah
3. Zainab binti Abu Halah
4. Abdullah bin Atiq
5. Jariyah bin Atiq
6. Hindun binti Atiq
Anak Kandung1. Qasim
2. Zaynab
3. Abdullah
4. Ruqayyah
5. Ummu Kultsum
6. Fatimah
7. Ibrahim

lbnu Hisyam berkata, “Jadi Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam, adalah anak keturunan Adam yang paling mulia keturunannya dan nasabnya dari jalur ayah dan ibunya. Semoga Allah memberikan shalawat-Nya kepadanya, memuliakannya, dan mengagungkannya.” [ Ibn Hisyam 1:84-85 ]

.

‘Ayah Ayah’ Nabi Muhammad

Abdullah bin Abdul Muththalib  *  Abdul Muththalib  *  Harits bin Abdul Izzi  * Abu Thalib


Ibu Asuh Nabi Muhammad

Aminah binti Wahab  *  Ummu Aiman  *  Thuwaibah  *  Halimah As Saadiyah   * Judzamah binti Harits  *  Fatimah binti Asad


Ibu Susu Nabi Muhammad

Aminah bin Wahab * Thuwaibah * Halimah As Saadiyah


Saudara Sesusu Nabi Muhammad

Masruuh  *  Hamzah  *  Abu Salamah bin Abdul al Asad al Makhzumi  *  Kabsyah bin Harits bin Abdul Izzi  *  Abdullah bin Harits bin Abdul Izzi *  Anisah binti Harits bin Abdul Izzi  *  Hudzafah binti Harits bin Abdul Izzi  *  Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib  *  Hamzah

.

Wallahu a’lam bil showab

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ♥ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ♥ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ♥ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ♥ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

..