Imam Muslim dan An Nasa’i  meriwayatkan dari Nabi, dia berkata :

‘Ibnu Umar ra membakar uluwwah tanpa dicampur dengan kapur barus.  Kemudian dia berkata : ‘Beginilah kebiasaan Rasulullah, berharum haruman …’

.

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik ra berkata :

Rasulullah mempunyai semacam minyak wangi yang biasa beliau pakai’

.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Ali dalaa dan An Nasa’i dalam tarikhnya dan An Nasa’i dalam Sunannya, dia berkata :

‘Pernah aku bertanya kepada Aisyah ra. : “Biasakah Rasulullah memakai bau bauan ?”  Jawab Aisyah : “Ya, dengan minyak wangi orang laki laki yaitu kesturi dan ‘anbar”

.

Al Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An Nasa’i meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata :

‘Tidak pernah Rasulullah menolak bau bauan yang harum’

.

Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra, dia berkata :

‘Aku beriman kepada Nabi, wangi wangi-an yang paling beliau sukai sehigga saya melihat minyak wangi itu mengkilat dikela dan janggut beliau’

Disebabkan hal yang demikian, maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat :

‘Barangsiapa yang diberikan kepadanya wangi wangian, maka janganlah dia menolak.  Karena wangi wangian itu beban yang ringan dan harum baunya’

Inilah riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah itu amat suka kepada wangi wangian dan bleiau menganjukan pula kepada seluruh umatnya.