Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan mengerjakan haji apabila mampu.”

Sufyan bin Abdullah berkata,”Ya Rasulullah terangkan kepadaku tentang Islam. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain.” Lalu Rasulullah Saw menjawab, “Ikrarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah, kemudian berlakulah jujur (istiqomah).” (HR. Muslim)

Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat dan puncaknya (atapnya) adalah berjihad. (HR. Tirmidzi)