[pullquote align=”left” color=”” class=”” cite=”” link=””]Husain bin Ali bin Abi Thalib[/pullquote]

Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu dari Nabi Muhammad yang merupakan putra dari Fatimah az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Awalnya Ali bin Abi Talib memberikan nama dengan Ja’far merujuk kepada saudara kandungnya, menurut riwayat lain juga pernah menamai Harb. Tetapi kakeknya Nabi Muhammad mengubahnya menjadi Husain. Nama ini tidak lazim di masyarakat Arab saat itu, tidak pula nama yang berkonotasi peperangan tetapi nama yang baik, maknanya luhur dan menunjukkan keindahan.

.


Tahun Kelahiran Husain bin Ali bin Abu Thalib

Husain dilahirkan tiga tahun setelah Hijrah ke Madinah (626 M),