Hawari artinya pengikut setia atau pendamping yang tulus dan kadang diartikan sebagai penolong.  Dan semua Nabi dan dan Rasul ada Hawarinya. Maksudnya semua nabi dan rasul memiliki pendamping yang tulus.

Rasulullah bersabda :

“Semua Rasul mempunyai Hawari ( pendamping yang tulus ), dan Hawari saya ialah Zubair bin Awwam

Hawari adalah singkatan dari perkataan Al Hawariyyun [ Bahasa Arab: الحواريون‎ ] merujuk kepada beberapa orang sahabat Nabi Isa a.s. [ kebanyakan sumber menyatakan 12 orang ].

 

Hawa`riyun biasanya  merujuk kepada sahabat, murid dan pengikut Nabi Allah Isa Al-Masih saja (Nabi Isa a.s.), dan gelaran kumpulan ini tidak digunakan untuk pengikut kepada Nabi dan Rasul yang lain.  Namun Rasulullah telahmenjelaskan bahwa setiap nabi dan rasul memiliki hawarinya masing masing.