Nabi Muhammad ﷺ

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Category

Tempat & Suku Bangsa Bersejarah Dalam Tarikh Nabi

Al Asy’ari

        Al Asy’ari adalah nama sebuah kaum [ bani ] di Qohthan, Yaman.  Dari kaum inilah sahabat Abu Musa berasal. Inilah kaum yang oleh Rasulullah disebut sebagai : kaum yang hatinya sangat lembut. Ceritanya bermula dari hijrahnya  Abu Musa… Continue Reading →

Safa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Safa adalah nama sebuah bukit di Masjidil Haram di Mekah.  Bukit ini terkenal dalam tarikh Islam karena tiga  hal. Pertama,   Pada jaman Nabi Ibrahim.  Ditempat inilah Hajar yang berlari lari kecil hingga 7 kali, antara Bukit Safa dan Marwah… Continue Reading →

Bani An Nadhir

        Bani Nadhir adalah kabilah Yahudi yang tinggal di wilayah Utara Jazirah Arab, di sebuah oase yang dahulu dikenal dengan nama Yatsrib. Mereka tinggal di wilayah tersebut hingga nama kota itu berganti dengan Madinah an-Nabawiyah. Pada abad… Continue Reading →

Tsaqif

        Tsaqif adalah nama sebuah suku yang terletak di Thaif.  Kepala suku Tsaqif adalah Urwah bin Mas’ud Ats-Tsaqafi   Suku Tsaqif termasuk suku terakhir yang ditaklukkan Islam. Penaklukkan kota Thaif. terjadi setelah Fathu Mekah.  Tepatnya dii bulan Ramadhan tahun 9 H… Continue Reading →

Kerajaan Yaman

        Kerajaan Yaman adalah sebuah kerajaan kuno yang terletak di Yaman.  Ibukotanya adalah Najran. Kerajaan Nasrani ini erat kaitannya dengan peristiwa Pasukan Gajah yang kemudian tahun peristiwanya disebut Tahun Gajah.  Pada saat itu rajanya yang bernama Abraha Ash-Shabbah… Continue Reading →

Bani Tsaqif

        Bani Tsaqif adalah suku yang menempati daerah Thaif.  Rasulullah pernah meminta bantuan kepada bani Tsaqif ketika beliau saat itu baru saja kehilangan Khadijah dan Abu Thalib.  Saat itu Rasulullah pergi bersama Zaid bin Haritsah.

Pasar Majinnah

        Pasar Majinnah

Pasar Ukaz

        Pasar Ukaz adalah nama sebuah pasar yang terletak 10 mil dari Thaif ke arah Nakhlah. Ini adalah pasar yang cukup terkenal pada jaman jahiliyah.  Pasar Ukaz diadakan sejak hari pertama Dzulkaidah hingga hari ke 20. ( Al Mu’jam Al Wasith,… Continue Reading →

Hira

        Hira adalah nama sebuah gua di Mekah tempat Muhammad pada masa sebelum nubuwwah sering melakukan tahanuts [ menyendiri ].  Di gua Hira inilah Muhammad pertama kalinya pada bulan Ramadhan, dikunjungi Malaikat Jibril yang membawa wahyu yakni  Al… Continue Reading →

Masjid Nabawi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masjid Nabawiiy [ المسجد النبوي‎ ]  , adalah masjid kedua yang dibangun langsung oleh Rosulullah ﷺ bersama para sahabat, yang pertama adalah Mesjid Quba.  Dan jarak antar kedua mesjid itu sekitar 3 km. Mesjid Nabawiiy ini terletak… Continue Reading →

Makam Rasulullah ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Makam Rasulullah ﷺ terletak di dalam Masjid Nabawi, di Madinah.  Rasulullah wafat ketika berada di kamar Aisyah, dan waktu itu para sahabat bingung terkait akan dimakamkan dimana Rasulullah. Para sahabat berselisih tentang tempat pemakaman Rasulullah ﷺ sampai Abu… Continue Reading →

Masjid Quba

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun langsung oleh Rasulullah ﷺ bersama para sahabat, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Quba ini didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama. Mesjid ini terletak di Quba, sebuah daerah sekitar 5 km sebelah… Continue Reading →

Darul Al Arqam

        Darul Al Arqam adalah sebuah rumah milik  al Arqam bin Abi al-Arqam radhiyallahu ‘anhu yang menjadi tempat berkumpul diam diam Muhammad dan pengikutnya.  Rumah ini  berada di bukit Shafa, yang jauh dari pengawasan orang orang kafir… Continue Reading →

Suku Khazraj

        Suku Khazraj adalah salah satu suku yang ada di Yastrib pada masa Rasulullah.  Suku Aus dan suku Khazraj adalah dua suku yang paling menentukan keberhasilan perkembangan Islam di Madinah.  Yang akhirnya agama Islam bisa berkembang dengan kuat dan… Continue Reading →

Suku Aus

        Suku Aus adalah salah satu suku yang ada di Yastrib pada masa Rasulullah.  Suku Aus dan suku Khazraj adalah dua suku yang paling menentukan keberhasilan perkembangan Islam di Madinah.  Yang akhirnya agama Islam bisa berkembang dengan kuat dan… Continue Reading →

Saqifah Bani Sa’idah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Saqifah Bani Sa’idah  berada di Madinah.  Ia adalah sebuah bangunan  besar beratap tempat berkumpulnya kaum Anshar, untuk mengadakan pertemuan.  Bangunan ini milik kabilah bani Sa’idah dari suku Khazraj, salah satu kabilah yang berasal dari Yastrib.  Lokasi Saqifah bani Sa’idah berdekatan dengan pasar… Continue Reading →

Bani Dhamrah

        Kabilah suku Bani Dhamrah adalah kabilah yang berada di desa Al Abwa, dekat gunung Waddan. Rasulullah menyerang kabilah ini setelah gagal mencegat kafilah dagang kafir Quraisy di desa Al Abwa. Karena pertempuran Al Abwa atau ghazwah… Continue Reading →

Al Abwa

        Al Abwa adalah nama sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah, kira-kira sejauh 23 mil disebelah selatan kota Madinah) dan dengan jarak perjalanan sepanjang 6 mil dari gunung Waddan. Di Al Abwa ini terjadi dua peristiwa sejarah yang… Continue Reading →

© 2018 Nabi Muhammad ﷺ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑