Nabi Muhammad ﷺ

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Category

Sahabat Nabi

Ubay Bin Ka’ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ubay bin Ka’ab adalah salah satu penulis Al Quran pada masa Rasulullah ﷺ. Ubay juga salah satu sahabat Anshar yang mula mula menerima Islam dan melakukan bai’at kepada Rasulullah ﷺ di Aqabah [ ke-2 ].  … Continue Reading →

Abdullah bin Ummi Maktum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Rasulullah yang termasuk As Sabiqun Al Awwalun.  Abdullah adalah satu dari dua mudzin ‘resmi’ Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Sosok Abdullah bisa disebut istimewa.  Karena ia adalah satu satunya sahabatContinue Reading →

Abu Dujanah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Abu Dujanah Simak bin Aus bin Kharasha (???-632) (Arab : أبو دجانة) adalah Sahabat Rasulullah dari kalangan Anshar. Ia termasuk kalangan Anshar awal yang memeluk Islam.   Oleh Rasulullah Abu Dujanah Ia dipersaudarakan dengan Utbah Bin… Continue Reading →

Zaid bin Tsabit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Zaid bin Tsabit.adalah salah seorang  sahabat Nabi  yang dikenal sebagai  ‘sekretaris’ Rasulullah ﷺ .  Ia-lah penulis wahyu paling diandalkan oleh Rasulullah ﷺ  dan ia juga yang  menulis seluruh surat surat kenegaraan. Dan pada periode Mekkah, tidak begitu… Continue Reading →

Busra bin Sufyan al Khuza’i al Ka’ nabiy

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Busra bin Sufyan al Khuza’i al Ka’ nabiy adalah salah satu sahabat Nabi yang ditugaskan sebagai mata mata pada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada 6 Hijriah atau 628 Masehi bulan Dzulkaidah Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi… Continue Reading →

Qatadah bin Di’amah as Sadusy al Bashary

        Qatadah bin Di’amah as Sadusy al Bashary adalah seorang tabi’in ahli tafsir yang berasal dari Kuffah [ Iraq ].   Qatadah terlahir  dalam keadaan buta pada tahun 61 H atau 681 M. Qatadah adalah ahli tafsir… Continue Reading →

Mujahid bin Jabir

        Mujahid bin Jabir adalah seorang ulama besar yang termasuk golongan tabi’in.   Beliau seorang imam, ahli fiqih, dan banyak meriwayatkan hadis dengan derajat periwayatan yang dianggap sangat terpercaya (tsiqah). [1] Mujahid menjadi rujukan dalam hal membaca (qira’at)… Continue Reading →

Abu Musa Al Asy’ari [ Abdullah bin Qais ]

        Abu Musa Al Asy’ari atau Abdullah bin Qais adalah sahabat Rasulullah yang dikaruniai suara yang indah bila membaca Al Quran.  Ia termasuk golongan As Sabiqun Al Awwalun. Abu Musa Al Asy’ari adalah satu satunya sahabat yang ikut hijrah pertama ke… Continue Reading →

Abdullah bin Salam

        Abdullah bin Salam adalah sahabat  Nabi yang merupakan orang Yahudi. Beliau masuk Islam beserta sejumlah orang orang Yahudi Madinah lainnya.  Seperti Ka’ab Al Akhbari Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Abdullah bin Salam bin Al-Harist Al-Israil Al-Anshari.  Abdullah termasuk… Continue Reading →

Abdullah bin Abdullah bin Ubay

        Abdullah bin Abdullah bin Ubay adalah sahabat Nabi yang mulia dari golongan Anshar .  Ia adalah anak dari tokoh munafik, Abdullah bin Ubay.  Dan ia adalah contoh anak yang amat berbakti kepada orangtua. Selama orang tua itu tidak menyuruhnya… Continue Reading →

Abu Martsad

        Abu Martsad Al Ghanawi  adalah sahabat Rasulullah.  Abu Marstad-lah yang memegang bendera putih ketika Rasulullah mengirimkan pasukan perang pertamanya ke sekitar  ‘Ish  rute perdagangan kaum kafir Quraisy Mekah. Saat itu yang menjadi pemimpin perang adalah Hamzah… Continue Reading →

Mu’adz bin Jabal

        Mu’adz bin Jabal (Bahasa Arab:معاذ بن جبل) adalah sahabat nabi yang berbai’at kepada Rasulullah pada bait Aqabah yang kedua.  Ia pemuda Anshar yang pemberani dan masuk golongan orang yang pertama kali masuk Islam ( as Sabiqun… Continue Reading →

Abu Umamah Al Bahili

        Abu Umamah Al Bahili adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi.  Ada sekitar 250 hadis yang diriwayatkan Abu Umamah. Abu Umamah termasuk pendakwah Islam yang ditunjuk Rasullah.  Pada Perang Shiffin, ia berada di kelompok Ali bin… Continue Reading →

Hudzaifah bin al Yaman

        Hudzaifah bin al Yaman al Abasi  adalah sahabat Nabi Muhammad.  Hudzaifah dikenal sebagai Pemegang Rahasia Rasululullah. sehingga ia menjadi musuh utama orang orang munafik.  Dan kunyahnya adalah Abu Abdillah.  Hudzaifah adalah musuh utama orang orang munafik.   Hudzaifah dapat dianggap sebagai kaum Muhajirin… Continue Reading →

Mush’ab bin Umair

        Mush’ab bin Umair adalah sahabat nabi dan termasuk As Sabiqun Al Awwalun.  Ia termasuk golongan pendakwah [ pertama ]  Rasulullah.  Mush’ab masih  terhitung kerabat  Rasulullah, ia satu keturunan dengan Rasulullah.  Nasabnya bertemu pada Hasyim. Mush’ab diikenal sebagai pemuda… Continue Reading →

Qais bin Sa’ad bin Ubadah.

        Qais bin Sa’ad bin Ubadah adalah salah satu sahabat Nabi dari kaum Anshar.  Ayahnya adalah Sa’ad bin Ubadah, pemimpin suku Aus dan Bani Sa’adah.

Sa’ad bin Mu’adz

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Sa’ad bin Mu’adz berjuluk Abu Amr. Ia seorang pemuda pemimpin suku Khazraj. Ia masuk Islam saat Baiat Aqabah Pertama. Ia termasuk kalangan Anshar yang menjadi sahabat Nabi. Ia pemimpin  Bani Abdul Asyhal. yang dikenal jago menunggang kuda, dan… Continue Reading →

Amru bin Ash

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Amru bin Ash adalah salah seorang sahabat Nabi yang awalnya menentang Islam lalu kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu kebanggaan Islam karena perannya yang besar dalam peperangan Islam.  Dan pada akhir hidupnya ia terlibat dalam… Continue Reading →

© 2017 Nabi Muhammad ﷺ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑