Nabi Muhammad ﷺ

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Category

Orangtua, Kakek & Ibu Susu

Kakek Nenek Nabi Muhammad

      Kakek Nenek Nabi Muhammad adalah : Dari pihak ayah Kakek  :  Syaibah bin Hâsyim dikenal dengan nama Abdul Muthalib Nenek : Fatimah binti Amr bin Aidz bin Imran bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin… Continue Reading →

Para Ayah Nabi Muhammad

      Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim.  Ayah kandung Rasulullah, yakni Abdullah bin Abdul Muththalib wafat saat ia masih dalam kandungan ibu Aminah. Namun, dalam sepanjang sejarah Rasulullah, ada beberapa laki laki yang berperan sebagai ayah Rasulullah.  Yang mengasuh,… Continue Reading →

Ibu Ibu Yang Mengasuh Nabi Muhammad

        Jika yang disebut ibu adalah perempuan yang telah melahirkan dan menyusui, maka ibu dari Rasulullah adalah Aminah binti Wahab. Tapi sejarah mencatat, selain Aminah ada perempuan mulia yang telah mengasuh dan menyusui Rasulllah,  sehingga para perempuan itu kerap… Continue Reading →

Ibu Susu Nabi Muhammad

    Nabi Muhammad disusui, selain oleh ibu kandungnya Aminah binti Wahab, beliau juga disusui oleh dua orang ibu yang mulia. Ibu Susu Nabi Muhammad Thuwaibah, beliau adalah budak perempuan Abu Lahab . Thuwaibah adalah ibu susu kedua Rasulullah.  Beliau menyusui… Continue Reading →

Fatimah binti Zaidah binti Ahsam

        Fatimah binti Zaidah binti Ahsam adalah ibunda Khadijah, mertua Nabi Muhammad.  Suaminya adalah Khuwailid bin Assad bin Abdul Uzza bin Qusai yang merupakan salah satu pembesar Mekah, seorang saudagar terpandang yang cerdas, kaya raya, terhormat, berakhlak mulia,… Continue Reading →

Khuwailid bin Asad

        Khuwailid bin Asad adalah ayah dari Khadijah dan mertua Rasulullah. Khuwaylid juga sepupu Abdul Muththalib. Khuwailid bin Asad  [ Arab خويلد بن أسد  ]  merupakan seorang saudagar terpandang, pengusaha sukses yang memiliki kekayaan dan bisnis yang besar.  Bakat… Continue Reading →

Haulah binti Wuhaib

        Haulah binti Wuhaib  adalah  salah satu istri dari Abdul Muththalib.  Jadi Haulah masih terhitung sebagai nenek Rasulullah. Namun bukan nenek langsung, karena Abdullah [ ayah Rasulullah ] ibunya adalah Fatimah binti Amr. Abdul Muththalib memiliki beberapa orang istri…. Continue Reading →

Fatimah binti Amr

    Fatimah binti Amr adalah nenek  Nabi Muhammad dan ibu dari ayahnya, Abdullah bin Abdul MuththalibFatimah adalah  salah satu dari 7 istri  Abdul Muththalib. Fatimah ikut mengasuh sang cucu, Muhammad Rasulullah ketika bayi. Sebelum Nabi diserahkan pada Halimah, untuk… Continue Reading →

Thuwaibah

    Thuwaibah adalah ibu susu pertama Nabi Muhammad. Karena kemuliaan hati Thuwaibah, Rasulullah kerap memanggilnya ‘ibu’.   Namanya kadang ditulis sebagai  Tsuaibah. Beliau adalah budak Abu Lahab paman Nabi Muhammad. Dan Rasulullah menganggap Thuwaibah adalah juga ibu Rasulullah, sehingga beliau memuliakan Thuwaibah…. Continue Reading →

Halimah

      Halimah adalah  ibu susu kedua Nabi Muhammad yang karena kemuliaan hatinya kerap disebut ‘ibu’ oleh Rasulullah.  Ibu susu  Nabi yang pertama adalah  Thuwaibah.   Nasab Halimah Halimah nama lengkapnya adalah Halimah binti Abu Dua’ib as Sa’diyah.  Halimah berasal dari Bani Sa’ad… Continue Reading →

Ummu Aiman

          Ummu Aiman adalah pengasuh dan ibu kedua  Rasulullah sejak beliau masih kecil.  Ia juga salah seorang sahabat Rasulullah dan termasuk 10 orang pertama yang memeluk Islam. [ As Sabiqun Al Awwalun ].  Ummu Aiman bahkan termasuk… Continue Reading →

Aminah

      Aminah binti Wahab adalah ibu Nabi Muhammad.  Nama lengkap beliau adalah Aminah Az Zuriyah binti Wahab. Ia juga sepupu dari Haulah binti Wuhaib [ salah satu istri dari Abdul Muththalib, mertua Aminah ]. Pernikahan Aminah – Abdullah serta Haulah… Continue Reading →

Abdullah

        Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad.  Nama lengkapnya Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim (Amr) bin Abdu Manaf (Al-Mughirah) bin Qushay (Zaid) bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr (Quraisy) bin Malik bin… Continue Reading →

Abdul Muthalib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Abdul Muthalib adalah kakek Rasulullah.  Nama aslinya adalah Syaibah bin Hasyim.  Ketika Aminah ibunda Nabi wafat, Abdul Muthaliblah yang mengasuh Nabi Dengan penuh kasih sayang dan cinta yang luas, Abdul Muththalib ikut menempa Nabii menjadi pribadi yang… Continue Reading →

© 2018 Nabi Muhammad ﷺ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑