Nabi Muhammad ﷺ

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Category

Hadis Pilihan

Hadis Nabi Tentang Hewan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus. (HR. Muslim) Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. (HR. Bukhari) Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak…. Continue Reading →

Hadis Nabi Tentang Kuburan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk daripadanya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. (HR. Ath Thabrani) Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan,… Continue Reading →

Cerita Rasulullah Tentang Pembelahan Dada

        Nu’aim bin Hammad mengabarkan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, dari Budhair, dari Khalid bin Ma’dan, Abdurrahman bin Amr As Sulami menceritakan kepada kami, dari Utbah bin Abdus-Sulami, bahwa ia menceritakan kepada kami, dari Utbah bin… Continue Reading →

Sifat Nabi Sebelum Beliau Diutus

        Al Hasan bin Ar Rabi mengabarkan kepada kami, Abu AL Ahwas menceritakan kepada kami, dari Al A’masy dari Abu Shalih, ia berkata, Ka’ab berkata, kami mendapatkannya tertulis, ‘Muhammad Rasulullah tidak bertutur kata kasar, tidak berpengarai buruk… Continue Reading →

Menasehati Pemimpin

      Ishmah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Harami bin Umarah menceritakan kepada kami, dari Syu’bah, dari Umar bin Sulaiman, dari Abdur Rahman bin Abban bin Ustman, dari ayahnya, ia berkata ; Dipertengahan hari, Zaid bin Tsabit pernah… Continue Reading →

Muraqabah

        Muraqabah maknanya adalah Merasa Selalu Diawasi Allah. Bukankah ketika melakukan suatu amalan, seorang hamba selalu berharap agar diganjar oleh Allah ?  Agar amalannya  dinilai ikhlash karena-Nya bila amalan itu baik. Dan bila amalan itu buruk, pastilah… Continue Reading →

Meraih Ampunan Allah

          Dan dari Anas bin Malik radhiallohu ‘anhu beliau berkata: Rasululloh shalallohu alaihi wa sallam bersabda: “Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: ‘Wahai anak adam, sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampunimu dan… Continue Reading →

Islam – Iman – Ihsan

        Hadis 1 Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda perjalanan. Tidak seorangpun dari… Continue Reading →

Ketinggian Al Quran

         Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Quran) dan sunnah Rasulullah SAW. ( HR. Muslim ) Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Quran) meninggikan derajat kaum kaum… Continue Reading →

Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

        Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. ( HR. Bukhari dan Muslim ) Kami (para nabi ) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalkan adalah sodaqoh (untuk umat).  ( HR. Bukhari )… Continue Reading →

© 2018 Nabi Muhammad ﷺ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑