Nabi Muhammad ﷺ

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Category

Tanda Tanda Besar Kiamat

Tanda Tanda Besar Kiamat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   Urutan Tanda Tanda Besar Kiamat  Kami belum pernah mendapatkan dalil yang secara jelas menerangkan urutan tanda-tanda besar Kiamat berdasarkan kejadiannya. Semuanya hanyalah diungkapkan dalam berbagai hadits tanpa urutan, karena urutan penyebutan di dalamnya sama sekali… Continue Reading →

Pasal 1 : Ad Dajjal Al Masih [1]

      Ad Dajjal Al Masih adalah seorang laki laki dari keturunan Adam. Dia memiliki banyak sifat yang dijelaskan dalam berbagai hadits agar manusia mengenalnya dan memberikan peringatan kepada mereka atas kejelekannya. Sehingga ketika dia keluar maka orang orang… Continue Reading →

Pasal 1 : Ad Dajjal Al Masih [2]

        Tempat Keluarnya Dajjal Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan[1], dari perkampungan Yahudi Ashbahan [2], kemudian ia mengembara di atas bumi, tidak ada satu negeri pun yang ditinggalkannya kecuali Makkah dan Madinah, dia tidak akan… Continue Reading →

Pasal 1 : Ad Dajjal Al Masih [3]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Keluarbiasaan Dajjal Adalah Hal Yang Sebenarnya Telah diuraikan sebelumnya berbagai keluarbiasaan yang menyertai Dajjal dalam pembahasan tentang fitnah yang dilakukannya. Semua keluarbiasaan ini adalah sesuatu yang hakiki, bukan khayalan atau tipuan, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian… Continue Reading →

Pasal 1 : Ad Dajjal Al Masih [4]

      Melindungi Diri dari Fitnah Dajjal Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan bimbingan kepada umatnya dengan sesuatu yang dapat bisa menjaga mereka dari segala fitnah Dajjal, beliau telah meninggalkan umatnya dengan jalan hidup yang sangat jelas, malamnya bagaikan… Continue Reading →

Pasal 1 : Ad Dajjal Al Masih [5]

      Penyebutan Dajjal Dalam Al Quran Para ulama bertanya tanya tentang hikmah tidak disebutkannya Dajjal secara jelas di dalam al Quran padahal fitnahnya sangat besar. Demikian pula peringatan para Nabi terhadapnya (dalam al-Qur-an), juga perintah agar me-mohon perlindungan… Continue Reading →

Pasal 1 : Hadits Tamim ad Dari Tentang Dajjal [6]

        Al Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Amir bin Syarahil asy Sya’bi [12] -kabilah Hamdan- bahwasanya ia bertanya kepada Fathimah binti Qais, saudari adh Dhahhak bin Qais, -dia adalah salah seorang wanita yang ikut pada… Continue Reading →

Pasal 1 : Apakah Ibnu Shayyad adalah Dajjal ? [7]

        Ibnu Shayyad adalah laki laki yang hidup pada jaman Nabi dan didituduh sebagai Dajjal.  Nama sebenarnya adalah Shafi -ada juga yang mengatakan Abdullah- bin Shayyad atau Shaa-id.[1] Ia dari kalangan Yahudi Madinah, ada juga yang mengatakan… Continue Reading →

Pasal 1 : Apakah Ibnu Shayyad adalah Dajjal ? [8]

        Telah dijelaskan sebelumnya keadaan Ibnu Shayyad dan pertanyaan Nabi kepadanya yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengatakan jati diri Ibnu Shayyad secara detail, karena beliau sama sekali tidak mendapatkan wahyu bahwa dia adalah… Continue Reading →

Pasal Kedua : Tempat Keluarnya Dajjal, Dajjal Tidak Akan Memasuki Makkah Dan Madinah

      Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan[1], dari perkampungan Yahudi Ashbahan [2], kemudian ia mengembara di atas bumi, tidak ada satu negeri pun yang ditinggalkannya kecuali Makkah dan Madinah, dia tidak akan bisa memasukinya karena para… Continue Reading →

Pasal Kedua : Keluarbiasaan Dajjal Adalah Hal Yang Sebenarnya

      Telah diuraikan sebelumnya berbagai keluarbiasaan yang menyertai Dajjal dalam pembahasan tentang fitnah yang dilakukannya. Semua keluarbiasaan ini adalah sesuatu yang hakiki, bukan khayalan atau tipuan, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian ulama. Ibnu Katsir rahimahullah telah menukil dari… Continue Reading →

Pasal Kedua : Penyebutan Dajjal Dalam Al Quran

      Para ulama bertanya-tanya tentang hikmah tidak disebutkannya Dajjal secara jelas di dalam al Quran padahal fitnahnya sangat besar. Demikian pula peringatan para Nabi terhadapnya (dalam al Quran), juga perintah agar me-mohon perlindungan dari fitnahnya di dalam shalat…. Continue Reading →

Pasal Ketiga : Turunnya Nabi ‘Isa Alaihissallam

        Sebelum berbicara tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam Alaihissallam alangkah baiknya bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu sifat-sifatnya yang dijelaskan dalam nash-nash syara’. Sifat Nabi Isa Alaihissallam Sifat beliau yang dijelaskan dalam berbagai riwayat bahwa beliau… Continue Reading →

Pasal Ketiga : Dalil-Dalil Turunnya Isa Alaihissallam

      Turunnya ‘Isa Alaihissallam di akhir zaman telah tetap dalam al-Kitab dan as-Sunnah yang shahih lagi mutawatir, hal itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda besar Kiamat. a. Dalil-dalil turunnya Nabi Isa Alaihissallam di dalam al-Qur-an al-Karim. 1)…. Continue Reading →

Pasal Ketiga : Hadits-Hadits Tentang Turunnya Nabi ‘Isa Adalah Mutawatir

      Telah kami sebutkan sebelumnya sebagian hadits yang menjelaskan turunnya Isa Alaihissallam.   Akan tetapi kami tidak menyebutkan semua hadits tentangnya karena tidak ingin memperpanjang pembahasan. Haditshadits tersebut telah diriwayatkan dalam kitab Shahiih, Sunan, Musnad dan yang lainnya… Continue Reading →

Pasal Ketiga : Hikmah Turunnya Nabi Isa Alaihissallam, Bukan Nabi Yang Lainnya

        Para ulama berusaha mengetahui hikmah turunnya Nabi Isa Alaihissallam pada akhir zaman, sementara yang lainnya dari kalangan Nabi tidak demikian. Menurut mereka ada beberapa hikmah tentang hal itu. a. Sebagai bantahan terhadap klaim orang-orang Yahudi bahwa… Continue Reading →

Pasal Ketiga : Tersebarnya Rasa Aman Dan Keberkahan Pada Zaman Isa Alaihissallam

        Zaman Isa Alaihissallam adalah zaman yang dipenuhi dengan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran serta kelapangan. Allah akan menurunkan hujan lebat pada zamannya, bumi mengeluarkan buah-buahan dan keberkahannya, harta akan melimpah, sementara percekcokan, kebencian juga sikap saling hasad… Continue Reading →

Pasal Keempat : Ya’juj Dan Ma’juj

        1. Asal Usul Mereka Sebelum berbicara tentang Ya’juj dan Ma’juj kami melihat sangat tepat jika kita berbicara tentang asal mereka, dan apakah yang dimaksud dengan kata Ya’juj dan Ma’juj. Lafazh Ya’juj dan Ma’juj adalah dua isim… Continue Reading →

© 2017 Nabi Muhammad ﷺ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑