[pullquote align=”left” color=”” class=”” cite=”” link=””]Anas bin Malik[/pullquote]

Anas bin Malik bin Nadar al-Khazraj  adalah pelayan dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Dia melayani keperluan Nabi Muhammad SAW, sehingga selalu bersama Rasulullah. Dengan selalu bersama Rasulullah, Dia menghafal banyak hadist. Ia dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang berumur paling panjang.

.


Nasab Anas Bin Malik

Anas bin Malik berasal dari Bani an-Najjar dan merupakan anak dari Ummu Sulaim.

.


Tahun Kelahiran Anas bin Malik

Anas lahir tahun 612 M

.


Tahun Wafatnya Anas bin Malik

Anas wafat tahun 709/712 M

.


Kisah Anas bin Malik

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Anas bin Malik pergi dan menetap di Damaskus dan kemudian ke Basrah. Ia mengikuti sejumlah pertempuran dalam membela Islam.

Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir meninggal di basrah dan sahabat yang terakhir meninggal adalah Amir At’tufairi.Anas bin Malik berkhidmat dengan nabi semasa dia masih kecil,dia berkhidmat dengan nabi selama 10 tahun.Nabi juga selalu mendampingi Anas bin Malik untuk memberi tunuj ajar pada Anas,ketika hendak memulakan makan,nabi perintahkan anas supaya membaca doa dan ambil makanan yang berada di hadapan dahulu.Begitu sikap nabi mengajar Anas bin Malik.Hebatnya para sahabt dahulu kala.

.