بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

An Naas adalah nama surat terakhir atau ke 114 dalam Al Quran secara tartib Mushhafi.  Namun secara tartib Nuzuli surat An Naas turun sebagai surat ke 21.

Nama An Naas diambil dari kata An Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yang berarti manusia.

Surat ini termasuk dalam golongan surat makkiyah. Isi surat adalah anjuran untuk manusia memohon perlindungan kepada Allah Ta’ala dari segala macam godaan – godaan setan yg terkutuk.  Baik dari godaan tidak nyata maupun nyata [ sihir manusia ].

 

Isi Surat An Naas :
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ1

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

مَلِكِ النَّاسِ 2

Raja manusia

إِلَهِ النَّاسِ 3

Sembahan manusia

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 4

dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 5

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.

 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 6

dari (golongan) jin dan manusia.

Surat An Naas 
ArtiManusia

KlasifikasiMakkiyah - Madaniyah
Suratke 114 Tartib Mushhafi
ke 21 Tartib Nuzuli

Juz30

Jumlah ruku'1 ruku'

Jumlah ayat6 ayat
Tartib MushhafiSurat ke 112, Al Ikhlas
Surat ke 113, Al Falaq
Surat ke 114, An Naas
Tartib NuzuliSurat ke 20, Al Falaq
Surat ke 21, An Naas
Surat ke 22, Al Ikhlash

Keutamaan Surah An Naas

Aisyah menerangkan : bahwa Rasulullah s.a.w. pada setiap malam apabila hendak tidur, Dia membaca Surat Al Ikhlas, Surah Al Falaq dan Surah An Naas, ditiupkan pada kedua telapak tangan kemudian disapukan ke seluruh tubuh dan kepala.

‘Uqbah bin’ Amir menerangkan, ketika saya sesat jalan dalam suatu perjalanan bersama dengan Rasulullah s.a.w., Dia membaca Surah Al Falaq dan Surah An Naas dan akupun disuruh Dia juga untuk membacanya.

Ayat pertama hingga ketiga mengisyaratkan bahwa memuja dan mengagungkan Allah (sebagai tanda pengakuan sebagai hamba dan rasa hormat) adalah hal yang diperlukan sebelum memohon-memohon kepadaNya supaya dikasihani dan diberkatiNya.

Pada ayat keempat hingga terakhir memberi pelajaran bahwa segala dorongan jahat dalam diri manusia bukan berasal keinginan nafsu semata, melainkan nafsu yang dibisiki oleh Penghasut (setan), sebab pada dasarnya nafsu diciptakan bukan untuk melawan Kehendak Tuhan, sebagaimana hewan atau makhluk-makhluk kecil yang memiliki nafsu namun tidak melawan perintah Allah. Pemilik asli kejahatan dan perlawanan terhadap Allah adalah Iblis yang diwariskan kepada setan dan jin yang merasuki manusia secara tak sadar apabila nafsu tidak dapat dikendalikan sehingga ‘menular’ di antara kedua golongan ini.

Hasutan setan adalah penyebab utama manusia berpikir jahat, memiliki dendam, benci dan berlaku kejam terhadap manusia lain apabila telah terbujuk dan tergoda yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang yang disakiti hingga seluruh umat manusia (Nas).

Oleh sebab itu teramat penting, untuk mengingat Surah ini apabila dada merasa sesak akibat keadaan sekitar atau masalah yang sedang dihadapi, sebab Tuhan akan selalu bersedia menjadi Pelindung dan Pemelihara kehidupan manusia, sebab Dia dijuluki Penguasa, Yang Kuasa atas segala kekuasaan untuk menciptakan Alam Semesta dan Memusnahkannya dalam sekejap mata demikian pula memberi ujian dan memberi pertolongan bagi siapa yang berkenan bagiNya.

Surat ini adalah Surat terakhir dalam urutan mushaf Al Quran menunjukkan bahwa kepentingan An Naas atau umat manusia adalah tujuan akhir dari Al Quran.

Hubungan Surat Al Falaq dengan Surat An Naas

Kedua duanya sama sama mengajarkan kepada manusia, hanya kepada Allah-lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan.
Surat Al Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari keburukan yang samar, sedang Surat An Naas memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan setan dari kaum jin dan manusia.

Surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas adalah 3 surat yang berangkai baik dalam Tartib Nuzuli maupun Tartib Mushhafi.

Dalam Tartib Nuzuli :

  1. Al Falaq surat ke 20
  2. An Naas surat ke 21
  3. Al Ikhlash  surat ke 22

Dalam Tartib Mushhafi :

  1.  Al Ikhlash  surat ke 112
  2.  Al Falaq surat ke 113
  3. An Naas surat ke 114
MushshafiNama SuratBhs ArabArtiJml AyatTurun Di Nuzuli
1Al Faatihahالفاتحة Pembukaan7Mekah 5
2, Al Baqarah, البقرة ,Sapi Betina, 286, Madinah 87
3, Ali 'Imran, آل عمران, Keluarga 'Imran, 200, Madinah 89
4 ,An Nisaa' النّساء ,Wanita, 176 ,Madinah 92
5, Al Maa-idah, المآئدة ,Jamuan (hidangan makanan), 120, Madinah 112
6 ,Al An'aam, الانعام ,Binatang Ternak, 165, Mekah55
7 ,Al A'raaf, الأعراف ,Tempat yang tertinggi, 206, Mekah39
8, Al Anfaal, الأنفال ,Harta rampasan perang, 75, Madinah 88
9, At Taubah, التوبة‎‎ ,Pengampunan, 129, Madinah 113
10 ,Yunus, ينوس ,Nabi Yunus, 109,
Mekah51
11, Hud, هود ,Nabi Hud, 123 ,Mekah52
12, Yusuf, يسوف ,Nabi Yusuf, 111, Mekah53
13, Ar Ra'd, الرّعد, Guruh (petir), 43, Mekah96
14 ,Ibrahim , إبراهيم ,Nabi Ibrahim, 52, Mekah72
15, Al Hijr ,الحجر , Al Hijr (nama gunung), 99 ,Mekah54
16 ,An Nahl, النّحل ,Lebah, 128, Mekah70
17 ,Al Israa' , الإسرا ,Perjalanan Malam, 111, Mekah50
18, Al Kahfi , الكهف ,Penghuni-penghuni gua, 110, Mekah69
19, Maryam ,مريم ,Maryam (Maria) ,98, Mekah44
20 ,Thaahaa, طه ,Ta Ha ,135 ,Mekah45
21 ,Al Anbiyaa', الأنبياء ,Nabi-Nabi, 112, Mekah73
22, Al Hajj, الحجّ, Haji ,78, Madinah 103
23, Al Mu'minuun, المؤمنون, Orang mukmin, 118, Mekah74
24 ,An Nuur, النّور, Cahaya, 64 ,Madinah 102
25, Al Furqaan, الفرقان ,Pembeda, 77 ,Mekah42
26 ,Asy Syu'araa, الشّعراء ,Penyair, 227, Mekah47
27 ,An Naml ,النّمل, Semut ,93, Mekah48
28, Al Qashash , القصص, Cerita, 88, Mekah49
29 ,Al 'Ankabuut, العنكبوت ,Laba-laba, 69 ,Mekah85
30 ,Ar Ruum, الرّوم ,Bangsa Romawi, 60, Mekah84
31 ,Luqman, لقمان ,Keluarga Luqman, 34, Mekah57
32, As Sajdah, السّجدة ,Sajdah, 30 ,Mekah75
33 ,Al Ahzab, الْأحزاب ,Gol yg bersekutu, 73, Mekah90
34 ,Saba' ,سبا ,Kaum Saba' ,54 ,Mekah58
35, Fathir , فاطر ,Pencipta ,45 ,Mekah43
36 ,Yassiin, يس ,Yaasiin ,83, Mekah41
37 ,Ash Shaaffaat, الصّافات ,Barisan-barisan, 182, Mekah56
38, Shaad ,ص, Shaad, 88, Mekah38
39 ,Az Zumar ,الزّمر, Rombongan-rombongan ,75 ,Mekah59
40 ,Al Mu’min, المؤمن ,Orang yg Beriman, 85 ,Mekah60
41 ,Al Fushshilat, فصّلت ,Yang dijelaskan, 54, Mekah61
42 ,Asy Syura, الشّورى ,Musyawarah ,53 ,Mekah62
43, Az Zukhruf الزّخرف Perhiasan, 89, Mekah63
44 ,Ad Dukhaan, الدّخان ,Kabut, 59 ,Mekah64
45 ,Al Jaatsiyah, الجاثية ,Yang bertekuk lutut, 37 ,Mekah65
46 Al Ahqaaf ,الَأحقاف ,Bukit-bukit pasir ,35 ,Mekah66
47 ,Muhammad, محمّد ,Muhammad, 38, Madinah 95
48, Al Fath, الفتح ,Kemenangan, 29, Madinah 111
49, Al Hujuraat , الحجرات, Kamar kamar, 18, Madinah 106
50 , Qaaf , ق ,Qaaf ,45 ,Mekah34
51, Adz Dzaariyaat, الذّاريات ,Angin yang menerbangkan, 60, Mekah 67
52 ,Ath Thuur, الطّور, Bukit ,49, Mekah, 76
53 ,An Najm, النّجْم ,Bintang, 62, Mekah, 23
54 ,Al Qamar ,القمر ,Bulan, 55 ,Mekah37
55 ,Ar Rahmaan, الرّحْمن ,Yang Maha Pemurah, 78, Madinah & Mekkah, 97
56 ,Al Waaqi'ah, الواقعه ,Hari Kiamat 96, Mekah,46
57 ,Al Hadiid, الحديد ,Besi ,29 ,Madinah 94
58 ,Al Mujaadilah, المجادلة ,Wanita yang mengajukan gugatan, 22 ,Madinah 105
59 ,Al Hasyr, الحشْر ,Pengusiran ,24, Madinah ,101
60 ,Al Mumtahanah, الممتحنة ,Wanita yang diuji ,13, Madinah ,91
61 ,Ash Shaff, الصّفّ ,Satu barisan ,14 ,Madinah 109
62 ,Al Jumu'ah, الجمعة, Hari Jum’at, 11, Madinah 110
63 ,Al Munaafiquun, المنافقون ,Orang-orang yang munafik, 11, Madinah , 104
64 ,At Taghaabun التّغابن ,Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan ,18 ,Madinah , 108
65 ,Ath Thalaaq, الطّلاق ,Talak ,12 ,Madinah 99
66 ,At Tahriim, التّحريم ,Mengharamkan, 12, Madinah , 107
67 ,Al Mulk, الملك ,Kerajaan ,30 ,Mekah ,77
68, Al Qalam, القلم ,Pena, 52, Mekah 2
69 ,Al Haaqqah, الحآقّة ,Hari kiamat ,52 ,Mekah ,78
70 ,Al Ma'aarij, المعارج ,Tempat naik ,44 ,Mekah79
71 ,Nuh, نوح ,Nuh, 28, Mekah ,71
72, Al Jin, الجنّ Jin, 28, Mekah 40
73 ,Al Muzzammil, المزمّل, Orang yang berselimut ,20 ,Mekah3
74 ,Al Muddatstsir, المدشّر ,Orang yang berkemul, 56, Mekah4
75, Al Qiyaamah, القيمة ,Hari Kiamat ,40, Mekah, 31
76, Al Insaan, الْاٍنسان, Manusia ,31 ,Madinah 98
77 ,Al Mursalaat ,المرسلات ,Malaikat-Malaikat Yang Diutus, 50, Mekah, 33
78 ,An Naba' , النّبا, Berita besar ,40 ,Mekah, 80
79 ,An Naazi'aat,النّازعات ,Malaikat-Malaikat Yang Mencabut, 46, Mekah, 81
80 ,'Abasa, عبس, Ia Bermuka masam ,42 ,Mekah, 24
81, At Takwir ,التّكوير ,Menggulung, 29, Mekah, 7
82 ,Al Infithaar ,الانفطار ,Terbelah ,19 ,Mekah, 82
83 ,Al Muthaffifiin ,المطفّفين ,Orang-orang yang curang, 36, Mekah, 86
84, Al Insyiqaaq, الانشقاق ,Terbelah ,25 ,Mekah, 83
85 ,Al Buruuj, البروج ,Gugusan bintang ,22, Mekah, 27
86 ,Ath Thaariq ,الطّارق ,Yang datang di malam hari ,17 ,Mekah, , 36
87 ,Al A'laa, الْأعلى ,Yang paling tinggi, 19 ,Mekah, 8
88 ,Al Ghaasyiyah, الغاشية ,Hari Pembalasan, 26 ,Mekah, , 68
89 ,Al Fajr , الفجر ,Fajar ,30 ,Mekah, 10
90, Al Balad, البلد ,Negeri, 20, Mekah, 35
91 ,Asy Syams, الشّمس ,Matahari ,15 ,Mekah, 26
92 , Al Lail , الّيل ,Malam ,21, Mekah, 9
93 ,Adh Dhuhaa, الضحى‎‎ ,Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha) ,11, Mekah, 11
94 ,Alam Nasyrah, الانشراح‎‎ ,Melapangkan, 8 ,Mekah, 12
95, At Tiin, التِّينِ, Buah Tin, 8 ,Mekah, , 28
96 ,Al 'Alaq, العَلَق ,Segumpal Darah, 19 ,Mekah, 1
97, Al Qadr, الْقَدْرِ ,Kemuliaan, 5, Mekah, 25
98 ,Al Bayyinah, الْبَيِّنَةُ ,Pembuktian, 8, Madinah 100
99 ,Az Zalzalah, الزلزلة‎‎ ,Kegoncangan, 8, Madinah , 93
100 ,Al 'Adiyaat ,العاديات‎‎ ,Berlari kencang, 11 ,Mekah, 14
101 ,Al Qaari'ah, القارعة‎‎ ,Hari Kiamat ,11, Mekah, 30
102 ,At Takaatsur , التكاثر‎‎ ,Bermegah-megahan ,8, Mekah, ,16
103 ,Al 'Ashr ,العصر ,Masa/Waktu ,3, Mekah, 13
104 ,Al Humazah, الهُمَزة‎‎ ,Pengumpat ,9, Mekah32
105, Al Fiil ,الْفِيلِ ,Gajah, 5 ,Mekah, 19
106 ,Quraisy, قُرَيْشٍ ,Suku Quraisy, 4 ,Mekah, 29
107 ,Al Maa'uun, الْمَاعُونَ ,Barang-barang yang berguna, 7, Mekah, 17
108 ,Al Kautsar ,الكوثر ,Nikmat yang berlimpah, 3 ,Mekah, 15
109 ,Al Kaafiruun, الْكَافِرُونَ ,Orang-orang kafir ,6 ,Mekah, 18
110, An Nashr ,النصر‎‎ ,Pertolongan, 3 ,Madinah, 114
111, Al Lahab, المسد‎‎ ,Gejolak Api/ Sabut ,5, Mekah, 6
112, Al Ikhlash, الإخلاص‎‎, Ikhlas, 4 ,Mekah, 22
113, Al Falaq, الْفَلَقِ, Waktu Subuh, 5 ,Mekah, 20
114An Naasالنَّاسِ
.
Manusia 6Mekah, 21
 Susunan Surat Secara Tartib Mushhafi
  1. Al  Faatihah    •  2. Al Baqarah   • 3. Ali ‘Imran  •  4. An Nisaa’  •  5. Al Maa-idah  •  6. Al An’aam   •   7. Al A’raaf   •  8. Al Anfaal •   9. At Taubah   •  10. Yunus [surat]  •  11. Hud   •  12. Yusuf [surat] •  13. Ar Ra’d   •  14. Ibrahim [surat]  •  15. Al Hijr [surat]    •  16. An Nahl •  17. Al Israa’   •  18. Al Kahfi   •  19. Maryam [surat]  •  20. Thaahaa •  21. Al Anbiyaa’ •  22. Al Hajj •  23. Al Mu’minuun   •  24. An Nuur   •   25. Al Furqaan   •  26. Asy Syu’araa   •   27. An Naml  •   28. Al Qashash   •   29. Al ‘Ankabuut   •   30. Ar Ruum   •   31. Luqman  •  32. As Sajdah   •   33. Al Ahzab   •   34. Saba’   •   35. Fathir   •  36. Yassiin •  37. Ash Shaaffaat •  38. Shaad  •  39. Az Zumar   •   40. Al Mu’min  •  41. Al Fushshilat  •  42. Asy Syura   •   43. Az Zukhruf  •  44. Ad Dukhaan  •  45. Al Jaatsiyah   •  46. Al Ahqaaf   •  47. Muhammad [surat]   •  48. Al Fath  •  49. Al Hujuraat  •  50. Qaaf   •  51. Adz Dzaariyaat •  52.  Ath Thuur   •  53.  An Najm  •  54. Al Qamar  •  55. Ar Rahmaan  •  56. Al Waaqi’ah   •  57. Al Hadiid  •  58. Al Mujaadilah  • 59. Al Hasyr  •  60. Al Mumtahanah  •  61. Ash Shaff   •  62. Al Jumu’ah   •   63. Al Munaafiquun  •  64. At Taghaabun   •   65.  Ath Thalaaq   •   66. At Tahriim   •   67. Al Mulk   •  68. Al Qalam   •  69. Al Haaqqah   •  70. Al Ma’aarij  •  71. Nuh   •   72. Al Jin   •   73. Al Muzzammil  •   74. Al Muddatstsir   •   75. Al Qiyaamah  •  76. Al Insaan   •   77. Al Mursalaat   •

Juz Amma

78 An Naba’   •   79. An Naazi’aat  •   80. ‘Abasa   •   81. At Takwir   •   82.  Al Infithaar  •   83. Al Muthaffifiin  •  84. Al Insyiqaaq   •  85. Al Buruuj   •  86. Ath Thaariq  •  87. Al A’laa   •  88. Al Ghaasyiyah   •   89. Al Fajr   •   90. Al Balad   •   91. Asy Syams   •  92. Al Lail   •   93. Adh Dhuhaa   •   94. Alam Nasyrah   •   95. At Tiin  •  96. Al ‘Alaq   •   97. Al Qadr •  98. Al Bayyinah   •  99. Az Zalzalah •  100. Al ‘Adiyaat   •   101. Al Qaari’ah   •  102. At Takaatsur   •  103. Al ‘Ashr   •   104. Al Humazah   •  105. Al Fiil •  106. Quraisy  •  107. Al Maa’uun   •   108.  Al Kautsar   •  109. Al Kaafiruun  •  110. An Nashr •  111. Al Lahab •  112. Al Ikhlash   •  113. Al Falaq   •  114. An Naas

Susunan Surat Secara Tartib Nuzuli

Al ‘Alaq  • 2. Al Qalam  • 3. Al Muzzammil  • 4. Al Muddatstsir  • 5. Al  Faatihah  •  6. Al Lahab  • 7. At Takwir  • 8. Al A’laa   •  9. Al Lail  • 10.  Al Fajr   • 11. Adh Dhuhaa 11  •  12.  Alam Nasyrah  •  13. Al ‘Ashr   • 14. Al ‘Adiyaat  • 15. Al Kautsar • 16. At Takaatsur   • 17.  Al Maa’uun  • 18. Al Kaafiruun •  19. Al Fiil   •   20. Al Falaq  • 21.  An Naas  • 22.  Al Ikhlash  • 23. An Najm  •  25. ‘Abasa  •  25.  Al Qadr •  26. Asy Syams   •  27. Al Buruuj   •  28. At Tiin •  29. Quraisy  •  30. Al Qaari’ah  •  31. Al Qiyaamah   •  32. Al Humazah   • 33.  Al Mursalaat   •  34. Qaaf  •  35. Al Balad  •  36. Ath Thaariq   •  37. Al Qamar  •  38. Shaad   •  39. Al A’raaf  •  40. Al Jin  •  41. Yassiin   •   42. Al Furqaan   •  43. Fathir   • 44. Maryam  •  45. Thaahaa  •   46. Al Waaqi’ah •  47. Asy Syu’araa   •  48. An Naml  • 49.  Al Qashash   •  50. ,Al Israa’   •    • 51.  Yunus, • 52. Hud  • 53. Yusuf  • 54. Al Hijr  •   55. Al An’aam  •  56. Ash Shaaffaat  •   57. Luqman  •  58. Saba’  •   59.  Az Zumar  •  60. Al Mu’min    • 61. Al Fushshilat   •  62. Asy Syura  •  63.   Az Zukhruf   • 64. Ad Dukhaan    •  65. Al Jaatsiyah   •  66. Al Ahqaaf    •  67.  Adz Dzaariyaat  •   68.  Al Ghaasyiyah  •  69. Al Kahfi  • 70. An Nahl  •  71. Nuh  •  72. Ibrahim  •  73. Al Anbiyaa’   • 74. Al Mu’minuun •   •  75. As Sajdah   •  76. Ath Thuur  •  77. Al Mulk  •   78. Al Haaqqah  •  79. Al Ma’aarij  •  80. An Naba’  •  81. An Naazi’aat   •  82. Al Infithaar  •  83.  Al Insyiqaaq   •  84. Ar Ruum  • 85. Al ‘Ankabuut   •   86. Al Muthaffifiin   • 87. Al Baqarah   •88.  Al Anfaal   • 89. Ali ‘Imran    •  90.  Al Ahzab   •  91.  Al Mumtahanah   •   92. An Nisaa’   • 93. Az Zalzalah   •  94. Al Hadiid   •  95. Muhammad   •  96. Ar Ra’d  •  97. Ar Rahmaan  •  98. Al Insaan   •  99. Ath Thalaaq  • 100.  Al Bayyinah  •  101. Al Hasyr   •  102.  An Nuur    • 103.  Al Hajj • 104. Al Munaafiquun    •  105. Al Mujaadilah   •  106.  Al Hujuraat  •  107. At Tahriim  •   108. At Taghaabun  • 109. Ash Shaff   • 110. Al Jumu’ah  •  111. Al Fath   •  112.  Al Maa-idah  • 113.  At Taubah  •  114.  An Nashr

Keterangan : Makkiyah  •  Madaniyyah

Wallahu a’lam bil showab

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ♥ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ♥ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ♥ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ♥ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
. .