بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

An Naas adalah nama surat terakhir atau ke 114 dalam Al Quran secara tartib Mushhafi.  Namun secara tartib Nuzuli surat An Naas turun sebagai surat ke 21.

Nama An Naas diambil dari kata An Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yang berarti manusia.

Surat ini termasuk dalam golongan surat makkiyah. Isi surat adalah anjuran untuk manusia memohon perlindungan kepada Allah Ta’ala dari segala macam godaan – godaan setan yg terkutuk.  Baik dari godaan tidak nyata maupun nyata [ sihir manusia ].

 

Isi Surat An Naas :
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ1

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

مَلِكِ النَّاسِ 2

Raja manusia

إِلَهِ النَّاسِ 3

Sembahan manusia

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 4

dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 5

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.

 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 6

dari (golongan) jin dan manusia.

Surat An Naas 
ArtiManusia

KlasifikasiMakkiyah - Madaniyah
Suratke 114 Tartib Mushhafi
ke 21 Tartib Nuzuli

Juz30

Jumlah ruku'1 ruku'

Jumlah ayat6 ayat
Tartib MushhafiSurat ke 112, Al Ikhlas
Surat ke 113, Al Falaq
Surat ke 114, An Naas
Tartib NuzuliSurat ke 20, Al Falaq
Surat ke 21, An Naas
Surat ke 22, Al Ikhlash

Keutamaan Surah An Naas

Aisyah menerangkan : bahwa Rasulullah s.a.w. pada setiap malam apabila hendak tidur, Dia membaca Surat Al Ikhlas, Surah Al Falaq dan Surah An Naas, ditiupkan pada kedua telapak tangan kemudian disapukan ke seluruh tubuh dan kepala.

‘Uqbah bin’ Amir menerangkan, ketika saya sesat jalan dalam suatu perjalanan bersama dengan Rasulullah s.a.w., Dia membaca Surah Al Falaq dan Surah An Naas dan akupun disuruh Dia juga untuk membacanya.

Ayat pertama hingga ketiga mengisyaratkan bahwa memuja dan mengagungkan Allah (sebagai tanda pengakuan sebagai hamba dan rasa hormat) adalah hal yang diperlukan sebelum memohon-memohon kepadaNya supaya dikasihani dan diberkatiNya.

Pada ayat keempat hingga terakhir memberi pelajaran bahwa segala dorongan jahat dalam diri manusia bukan berasal keinginan nafsu semata, melainkan nafsu yang dibisiki oleh Penghasut (setan), sebab pada dasarnya nafsu diciptakan bukan untuk melawan Kehendak Tuhan, sebagaimana hewan atau makhluk-makhluk kecil yang memiliki nafsu namun tidak melawan perintah Allah. Pemilik asli kejahatan dan perlawanan terhadap Allah adalah Iblis yang diwariskan kepada setan dan jin yang merasuki manusia secara tak sadar apabila nafsu tidak dapat dikendalikan sehingga ‘menular’ di antara kedua golongan ini.

Hasutan setan adalah penyebab utama manusia berpikir jahat, memiliki dendam, benci dan berlaku kejam terhadap manusia lain apabila telah terbujuk dan tergoda yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang yang disakiti hingga seluruh umat manusia (Nas).

Oleh sebab itu teramat penting, untuk mengingat Surah ini apabila dada merasa sesak akibat keadaan sekitar atau masalah yang sedang dihadapi, sebab Tuhan akan selalu bersedia menjadi Pelindung dan Pemelihara kehidupan manusia, sebab Dia dijuluki Penguasa, Yang Kuasa atas segala kekuasaan untuk menciptakan Alam Semesta dan Memusnahkannya dalam sekejap mata demikian pula memberi ujian dan memberi pertolongan bagi siapa yang berkenan bagiNya.

Surat ini adalah Surat terakhir dalam urutan mushaf Al Quran menunjukkan bahwa kepentingan An Naas atau umat manusia adalah tujuan akhir dari Al Quran.

Hubungan Surat Al Falaq dengan Surat An Naas

Kedua duanya sama sama mengajarkan kepada manusia, hanya kepada Allah-lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan.
Surat Al Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari keburukan yang samar, sedang Surat An Naas memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan setan dari kaum jin dan manusia.

Surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas adalah 3 surat yang berangkai baik dalam Tartib Nuzuli maupun Tartib Mushhafi.

Dalam Tartib Nuzuli :

  1. Al Falaq surat ke 20
  2. An Naas surat ke 21
  3. Al Ikhlash  surat ke 22

Dalam Tartib Mushhafi :

  1.  Al Ikhlash  surat ke 112
  2.  Al Falaq surat ke 113
  3. An Naas surat ke 114
MushshafiNama SuratBhs ArabArtiJml AyatTurun Di Nuzuli
1Al Faatihah الفاتحة artinya Pembukaanالفاتحة Pembukaan7Mekah 5
2, Al Baqoroh البقرة artinya sapi betinaالبقرة Sapi Betina, 286, Madinah 87
3, Ali 'Imron آل عمران artinya Keluarga Imronآل عمرانKeluarga 'Imran, 200, Madinah 89
4 ,An Nisaa' النّساء artinya Wanita النّساء Wanita, 176 ,Madinah 92
5, Al Maa-idah المآئدة artinya Jamuan [hidangan makanan]المآئدة Jamuan (hidangan makanan), 120, Madinah 112
6 ,Al An'aam الانعام artinya Binatang Ternakالانعام Binatang Ternak, 165, Mekah55
7 ,Al A'raaf الأعراف artinya Tempat Yang Tertinggiالأعراف Tempat yang tertinggi, 206, Mekah39
8, Al Anfaal الأنفال artinya Harta Rampasan Perangالأنفال Harta rampasan perang, 75, Madinah 88
9, At Tawbah التوبة‎‎ artinya Pengampunanالتوبة‎‎ Pengampunan, 129, Madinah 113
10 ,Yunuus ينوسينوس Nabi Yunus, 109,
Mekah51
11, Huud هود هود Nabi Hud, 123 ,Mekah52
12, Yusuuf يسوفيسوف Nabi Yusuf, 111, Mekah53
13, Ar Ro'd الرّعد aartinya Guruh [petir]الرّعدGuruh (petir), 43, Mekah96
14 ,Ibroohiim إبراهيم إبراهيم Nabi Ibrahim, 52, Mekah72
15, Al Hijr الحجر artinya Al Hijr [nama gunung]الحجر , Al Hijr (nama gunung), 99 ,Mekah54
16 ,An Nahl النّحل artinya Lebahالنّحل ,Lebah, 128, Mekah70
17 ,Al Isroo' الإسرا artinya Perjalanan Malamالإسرا ,Perjalanan Malam, 111, Mekah50
18, Al Kahfi الكهف artinya Penghuni Penghuni Guaالكهف ,Penghuni-penghuni gua, 110, Mekah69
19, Maryam مريممريم ,Maryam (Maria) ,98, Mekah44
20 ,Tho Ha طه طه Tho Ha ,135 ,Mekah45
21 ,Al Anbiyaa' الأنبياء artinya Para Nabi الأنبياء ,Nabi-Nabi, 112, Mekah73
22, Al Hajj الحجّ artinya Hajiالحجّ, Haji ,78, Madinah 103
23, Al Mu'minuun المؤمنون artinya Orang orang Mu'minالمؤمنون, Orang mukmin, 118, Mekah74
24 ,An Nuur النّور artالنّور, Cahaya, 64 ,Madinah 102
25, Al Furqoon الفرقان artinya Pembedaالفرقان ,Pembeda, 77 ,Mekah42
26 ,Asy Syu'aroo الشّعراء artinya Penyairالشّعراء ,Penyair, 227, Mekah47
27 ,An Naml النّمل artinya Semutالنّمل, Semut ,93, Mekah48
28, Al Qoshosh القصص artinya Kisah Cerita, 88, Mekah49
29 ,Al 'Ankabuut, العنكبوت artinya Laba Labaالعنكبوت ,Laba-laba, 69 ,Mekah85
30 ,Ar Ruum الرّوم artinya Bangsa Romawi Timurالرّوم ,Bangsa Romawi, 60, Mekah84
31 ,Luqman لقمان artinya Keluarga Luqmanلقمان ,Keluarga Luqman, 34, Mekah57
32, As Sajdah السّجدة artinya Sajadah السّجدة ,Sajdah, 30 ,Mekah75
33 ,Al Ahzab الْأحزاب artinya Golongan Yang Bersekutuالْأحزاب ,Gol yg bersekutu, 73, Mekah90
34 ,Saba' سبا artinya Kaum Saba'سبا ,Kaum Saba' ,54 ,Mekah58
35, Faathir فاطر artinya Penciptaفاطر ,Pencipta ,45 ,Mekah43
36 ,Yassiin يس يس ,Yaasiin ,83, Mekah41
37 ,Ash Shooffaat الصّافات artinya Barisan Barisanالصّافات ,Barisan-barisan, 182, Mekah56
38, Shod ص Shaad, 88, Mekah38
39 ,Az Zumar الزّمر Rombongan-rombongan ,75 ,Mekah59
40 ,Al Mu’min, المؤمن المؤمن ,Orang yg Beriman, 85 ,Mekah60
41 ,Al Fushshilatفصّلت , فصّلت ,Yang dijelaskan, 54, Mekah61
42 ,Asy Syura الشّورى Musyawarah ,53 ,Mekah62
43, Az Zukhruf الزّخرف الزّخرف Perhiasan, 89, Mekah63
44 ,Ad Dukhaan الدّخان الدّخان ,Kabut, 59 ,Mekah64
45 ,Al Jaatsiyahالجاثية الجاثية ,Yang bertekuk lutut, 37 ,Mekah65
46 Al Ahqoof الَأحقاف الَأحقاف ,Bukit-bukit pasir ,35 ,Mekah66
47 ,Muhammadمحمّد , Muhammad, 38, Madinah 95
48, Al Fath الفتح Kemenangan, 29, Madinah 111
49, Al Hujuroot الحجراتالحجرات, Kamar kamar, 18, Madinah 106
50 , Qofق Qaaf ,45 ,Mekah34
51, Adz Dzaariyaat الذّاريات الذّاريات ,Angin yang menerbangkan, 60, Mekah 67
52 ,Ath Thuur الطّورالطّور, Bukit ,49, Mekah, 76
53 ,An Najm النّجْم Bintang, 62, Mekah, 23
54 ,Al Qomar القمر القمر ,Bulan, 55 ,Mekah37
55 ,Ar Rohmaan الرّحْمن الرّحْمن ,Yang Maha Pemurah, 78, Madinah & Mekkah, 97
56 ,Al Waaqi'ah, الواقعه ,Hari Kiamat 96, Mekah,46
57 ,Al Hadiid, الحديد ,Besi ,29 ,Madinah 94
58 ,Al Mujaadilah, المجادلة ,Wanita yang mengajukan gugatan, 22 ,Madinah 105
59 ,Al Hasyr, الحشْر ,Pengusiran ,24, Madinah ,101
60 ,Al Mumtahanah, الممتحنة ,Wanita yang diuji ,13, Madinah ,91
61 ,Ash Shaff, الصّفّ ,Satu barisan ,14 ,Madinah 109
62 ,Al Jumu'ah, الجمعة, Hari Jum’at, 11, Madinah 110
63 ,Al Munaafiquun, المنافقون ,Orang-orang yang munafik, 11, Madinah , 104
64 ,At Taghaabun التّغابن ,Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan ,18 ,Madinah , 108
65 ,Ath Thalaaq, الطّلاق ,Talak ,12 ,Madinah 99
66 ,At Tahriim, التّحريم ,Mengharamkan, 12, Madinah , 107
67 ,Al Mulk, الملك ,Kerajaan ,30 ,Mekah ,77
68, Al Qalam, القلم ,Pena, 52, Mekah 2
69 ,Al Haaqqah, الحآقّة ,Hari kiamat ,52 ,Mekah ,78
70 ,Al Ma'aarij, المعارج ,Tempat naik ,44 ,Mekah79
71 ,Nuh, نوح ,Nuh, 28, Mekah ,71
72, Al Jin, الجنّ Jin, 28, Mekah 40
73 ,Al Muzzammil, المزمّل, Orang yang berselimut ,20 ,Mekah3
74 ,Al Muddatstsir, المدشّر ,Orang yang berkemul, 56, Mekah4
75, Al Qiyaamah, القيمة ,Hari Kiamat ,40, Mekah, 31
76, Al Insaan, الْاٍنسان, Manusia ,31 ,Madinah 98
77 ,Al Mursalaat ,المرسلات ,Malaikat-Malaikat Yang Diutus, 50, Mekah, 33
78 ,An Naba' , النّبا, Berita besar ,40 ,Mekah, 80
79 ,An Naazi'aat,النّازعات ,Malaikat-Malaikat Yang Mencabut, 46, Mekah, 81
80 ,'Abasa, عبس, Ia Bermuka masam ,42 ,Mekah, 24
81, At Takwir ,التّكوير ,Menggulung, 29, Mekah, 7
82 ,Al Infithaar ,الانفطار ,Terbelah ,19 ,Mekah, 82
83 ,Al Muthaffifiin ,المطفّفين ,Orang-orang yang curang, 36, Mekah, 86
84, Al Insyiqaaq, الانشقاق ,Terbelah ,25 ,Mekah, 83
85 ,Al Buruuj, البروج ,Gugusan bintang ,22, Mekah, 27
86 ,Ath Thaariq ,الطّارق ,Yang datang di malam hari ,17 ,Mekah, , 36
87 ,Al A'laa, الْأعلى ,Yang paling tinggi, 19 ,Mekah, 8
88 ,Al Ghaasyiyah, الغاشية ,Hari Pembalasan, 26 ,Mekah, , 68
89 ,Al Fajr , الفجر ,Fajar ,30 ,Mekah, 10
90, Al Balad, البلد ,Negeri, 20, Mekah, 35
91 ,Asy Syams, الشّمس ,Matahari ,15 ,Mekah, 26
92 , Al Lail , الّيل ,Malam ,21, Mekah, 9
93 ,Adh Dhuhaa, الضحى‎‎ ,Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha) ,11, Mekah, 11
94 ,Alam Nasyrah, الانشراح‎‎ ,Melapangkan, 8 ,Mekah, 12
95, At Tiin, التِّينِ, Buah Tin, 8 ,Mekah, , 28
96 ,Al 'Alaq, العَلَق ,Segumpal Darah, 19 ,Mekah, 1
97, Al Qadr, الْقَدْرِ ,Kemuliaan, 5, Mekah, 25
98 ,Al Bayyinah, الْبَيِّنَةُ ,Pembuktian, 8, Madinah 100
99 ,Az Zalzalah, الزلزلة‎‎ ,Kegoncangan, 8, Madinah , 93
100 ,Al 'Adiyaat ,العاديات‎‎ ,Berlari kencang, 11 ,Mekah, 14
101 ,Al Qaari'ah, القارعة‎‎ ,Hari Kiamat ,11, Mekah, 30
102 ,At Takaatsur , التكاثر‎‎ ,Bermegah-megahan ,8, Mekah, ,16
103 ,Al 'Ashr ,العصر ,Masa/Waktu ,3, Mekah, 13
104 ,Al Humazah, الهُمَزة‎‎ ,Pengumpat ,9, Mekah32
105, Al Fiil ,الْفِيلِ ,Gajah, 5 ,Mekah, 19
106 ,Quraisy, قُرَيْشٍ ,Suku Quraisy, 4 ,Mekah, 29
107 ,Al Maa'uun, الْمَاعُونَ ,Barang-barang yang berguna, 7, Mekah, 17
108 ,Al Kautsar ,الكوثر ,Nikmat yang berlimpah, 3 ,Mekah, 15
109 ,Al Kaafiruun, الْكَافِرُونَ ,Orang-orang kafir ,6 ,Mekah, 18
110, An Nashr ,النصر‎‎ ,Pertolongan, 3 ,Madinah, 114
111, Al Lahab, المسد‎‎ ,Gejolak Api/ Sabut ,5, Mekah, 6
112, Al Ikhlaash الإخلاص‎‎الإخلاص‎‎, Ikhlas, 4 ,Mekah, 22
113, Al Falaq الْفَلَقِ artinya Waktu Subuhالْفَلَقِ, Waktu Subuh, 5 ,Mekah, 20
114An Naas النَّاسِ artinya Manusiaالنَّاسِ
.
Manusia 6Mekah, 21
 Susunan Surat Secara Tartib Mushhafi
  1. Al  Faatihah    •  2. Al Baqarah   • 3. Ali ‘Imran  •  4. An Nisaa’  •  5. Al Maa-idah  •  6. Al An’aam   •   7. Al A’raaf   •  8. Al Anfaal •   9. At Taubah   •  10. Yunus [surat]  •  11. Hud   •  12. Yusuf [surat] •  13. Ar Ra’d   •  14. Ibrahim [surat]  •  15. Al Hijr [surat]    •  16. An Nahl •  17. Al Israa’   •  18. Al Kahfi   •  19. Maryam [surat]  •  20. Thaahaa •  21. Al Anbiyaa’ •  22. Al Hajj •  23. Al Mu’minuun   •  24. An Nuur   •   25. Al Furqaan   •  26. Asy Syu’araa   •   27. An Naml  •   28. Al Qashash   •   29. Al ‘Ankabuut   •   30. Ar Ruum   •   31. Luqman  •  32. As Sajdah   •   33. Al Ahzab   •   34. Saba’   •   35. Fathir   •  36. Yassiin •  37. Ash Shaaffaat •  38. Shaad  •  39. Az Zumar   •   40. Al Mu’min  •  41. Al Fushshilat  •  42. Asy Syura   •   43. Az Zukhruf  •  44. Ad Dukhaan  •  45. Al Jaatsiyah   •  46. Al Ahqaaf   •  47. Muhammad [surat]   •  48. Al Fath  •  49. Al Hujuraat  •  50. Qaaf   •  51. Adz Dzaariyaat •  52.  Ath Thuur   •  53.  An Najm  •  54. Al Qamar  •  55. Ar Rahmaan  •  56. Al Waaqi’ah   •  57. Al Hadiid  •  58. Al Mujaadilah  • 59. Al Hasyr  •  60. Al Mumtahanah  •  61. Ash Shaff   •  62. Al Jumu’ah   •   63. Al Munaafiquun  •  64. At Taghaabun   •   65.  Ath Thalaaq   •   66. At Tahriim   •   67. Al Mulk   •  68. Al Qalam   •  69. Al Haaqqah   •  70. Al Ma’aarij  •  71. Nuh   •   72. Al Jin   •   73. Al Muzzammil  •   74. Al Muddatstsir   •   75. Al Qiyaamah  •  76. Al Insaan   •   77. Al Mursalaat   •

Juz Amma

78 An Naba’   •   79. An Naazi’aat  •   80. ‘Abasa   •   81. At Takwir   •   82.  Al Infithaar  •   83. Al Muthaffifiin  •  84. Al Insyiqaaq   •  85. Al Buruuj   •  86. Ath Thaariq  •  87. Al A’laa   •  88. Al Ghaasyiyah   •   89. Al Fajr   •   90. Al Balad   •   91. Asy Syams   •  92. Al Lail   •   93. Adh Dhuhaa   •   94. Alam Nasyrah   •   95. At Tiin  •  96. Al ‘Alaq   •   97. Al Qadr •  98. Al Bayyinah   •  99. Az Zalzalah •  100. Al ‘Adiyaat   •   101. Al Qaari’ah   •  102. At Takaatsur   •  103. Al ‘Ashr   •   104. Al Humazah   •  105. Al Fiil •  106. Quraisy  •  107. Al Maa’uun   •   108.  Al Kautsar   •  109. Al Kaafiruun  •  110. An Nashr •  111. Al Lahab •  112. Al Ikhlash   •  113. Al Falaq   •  114. An Naas

Susunan Surat Secara Tartib Nuzuli

Al ‘Alaq  • 2. Al Qalam  • 3. Al Muzzammil  • 4. Al Muddatstsir  • 5. Al  Faatihah  •  6. Al Lahab  • 7. At Takwir  • 8. Al A’laa   •  9. Al Lail  • 10.  Al Fajr   • 11. Adh Dhuhaa 11  •  12.  Alam Nasyrah  •  13. Al ‘Ashr   • 14. Al ‘Adiyaat  • 15. Al Kautsar • 16. At Takaatsur   • 17.  Al Maa’uun  • 18. Al Kaafiruun •  19. Al Fiil   •   20. Al Falaq  • 21.  An Naas  • 22.  Al Ikhlash  • 23. An Najm  •  25. ‘Abasa  •  25.  Al Qadr •  26. Asy Syams   •  27. Al Buruuj   •  28. At Tiin •  29. Quraisy  •  30. Al Qaari’ah  •  31. Al Qiyaamah   •  32. Al Humazah   • 33.  Al Mursalaat   •  34. Qaaf  •  35. Al Balad  •  36. Ath Thaariq   •  37. Al Qamar  •  38. Shaad   •  39. Al A’raaf  •  40. Al Jin  •  41. Yassiin   •   42. Al Furqaan   •  43. Fathir   • 44. Maryam  •  45. Thaahaa  •   46. Al Waaqi’ah •  47. Asy Syu’araa   •  48. An Naml  • 49.  Al Qashash   •  50. ,Al Israa’   •    • 51.  Yunus, • 52. Hud  • 53. Yusuf  • 54. Al Hijr  •   55. Al An’aam  •  56. Ash Shaaffaat  •   57. Luqman  •  58. Saba’  •   59.  Az Zumar  •  60. Al Mu’min    • 61. Al Fushshilat   •  62. Asy Syura  •  63.   Az Zukhruf   • 64. Ad Dukhaan    •  65. Al Jaatsiyah   •  66. Al Ahqaaf    •  67.  Adz Dzaariyaat  •   68.  Al Ghaasyiyah  •  69. Al Kahfi  • 70. An Nahl  •  71. Nuh  •  72. Ibrahim  •  73. Al Anbiyaa’   • 74. Al Mu’minuun •   •  75. As Sajdah   •  76. Ath Thuur  •  77. Al Mulk  •   78. Al Haaqqah  •  79. Al Ma’aarij  •  80. An Naba’  •  81. An Naazi’aat   •  82. Al Infithaar  •  83.  Al Insyiqaaq   •  84. Ar Ruum  • 85. Al ‘Ankabuut   •   86. Al Muthaffifiin   • 87. Al Baqarah   •88.  Al Anfaal   • 89. Ali ‘Imran    •  90.  Al Ahzab   •  91.  Al Mumtahanah   •   92. An Nisaa’   • 93. Az Zalzalah   •  94. Al Hadiid   •  95. Muhammad   •  96. Ar Ra’d  •  97. Ar Rahmaan  •  98. Al Insaan   •  99. Ath Thalaaq  • 100.  Al Bayyinah  •  101. Al Hasyr   •  102.  An Nuur    • 103.  Al Hajj • 104. Al Munaafiquun    •  105. Al Mujaadilah   •  106.  Al Hujuraat  •  107. At Tahriim  •   108. At Taghaabun  • 109. Ash Shaff   • 110. Al Jumu’ah  •  111. Al Fath   •  112.  Al Maa-idah  • 113.  At Taubah  •  114.  An Nashr

Keterangan : Makkiyah  •  Madaniyyah

Wallahu a’lam bil showab

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ♥ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ♥ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ♥ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ♥ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
. .