Al Qashash adalah nama surat ke 28 dalam Al Quran.