disebut juga Ashabul Kahf adalah nama surah ke 18 dalam Al Quran. Surah ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surahsurah Makkiyah.

Dinamai Al Kahfi dan Ashabul Kahf yang artinya Penghuni-Penghuni Gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 sampai dengan 26, tentang beberapa orang pemuda (The Seven Sleepers) yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini, yang kesemuanya mengandung pelajaran-pelajaran yang amat berguna bagi kehidupan manusia. Terdapat beberapa hadits Rasulullah SAW yang menyatakan keutamaan membaca surah ini.

Dalam surat ini terdapat titik tengah Al Quran yang membelah isi Al Quran menjadi dua bagian.