Al Bayyinah adalah surah ke-98 dalam al Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan suratsurat Madaniyah, diturunkan sesudah surah At-Talaq.

Dinamai Al-Bayyinah (Pembuktian) diambil dari perkataan Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama surat ini.