Abdullah bin Abdullah bin Ubay adalah sahabat Nabi yang mulia dari golongan Anshar .  Ia adalah anak dari tokoh munafik, Abdullah bin Ubay.  Dan ia adalah contoh anak yang amat berbakti kepada orangtua. Selama orang tua itu tidak menyuruhnya berbuat maksiat atau melarangnya beramal shalih.

Namun bagaimanapun baktinya kepada ayahnya, tetap saja Abdullah selalu mematuhi perintah Allah dan Rasulullah.  Cintanya kepada Allah dan Rasulullah sudah mendarah daging.  Semua itu dibuktikannya dalam beberapa peristiwa terutama yang berkaitan dengan ayahnya.

Lihat kisah lengkapnya di artikel Abdullah bin Ubay