Mereka adalah :

[1]. Khadijah dan seluruh penghuni rumah Rasulullah.

Kebanyakan buku shirah hanya menyebut Khadijah sebagai orang yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah. Namun yg terlupakan adalah menyebut nama anak anak Rasulullah sebagai pemeluk Islam awal setelah Khadijah.  Karena sejatinya keluarga inti Rasulullah [ anak dan istri ] adalah pengikut awal agama Islam. Boleh dibilang, seluruh penghuni rumah KhadijahRasulullah adalah pemeluk pertama Islam.

Mereka adalah : Khadijah, Fathimah, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Zainab, [2]  Ali, [3]  Zaid bin Haritsah, Hindun bin Abu Halah bin Nabbasy bin Zurarbin HabibahHalah bin Abu Halah bin Nabbasy Hindun binti Atiq bin Aidz bin Abdullah bin Amr bin Makhzum.

[4]. Menyusul setelah itu adalah Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak.

[5]. Baru kemudian diikuti oleh  Ummu Aiman, pengasuh Muhammad sejak ibunya masih hidup. Setelah mereka, lalu masuk yang lainnya.

Abu Bakar sendiri kemudian berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti, [6]  Ustman bin Affan, [7] Zubair bin Awwam, [8] Abdurrahman bin Auf, [9] Sa’ad bin Abi Waqqas, dan [10] Thalhah bin Ubaidillah.

Dari dakwah yang masih rahasia ini, belasan orang telah masuk Islam.

Syaikh Al Albani mengatakan: “Lelaki dewasa dan merdeka yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Zaid bin Haritsah.

Sumber:
سير أعلام النبلاء ج 1 ص 144
Siyar a’lam An-Nubala’ lidz-dzahabi 1/144